Slavnostní předání šeku na 100 000.- Kč od Fondu T-Mobile na opravu střechy kapličky ve Smidarské Lhotě

V otevřeném grantovém řízení fondu T-Mobile jsme získali finanční pomoc na opravu střechy kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě. Jde o projekt, který posiluje odpovědnost za místo, kde žijeme a zlepšuje život lidem, se kterými toto místo sdílíme. Oprava objektu byla hlavně iniciována místními občany, kteří místo považují za velmi důležité. Představuje pro ně místo pravidelného setkávání a možnost, jak zkvalitnit venkovský život. Šek na 100 000.-Kč v sídle společnosti T-Mobile převzali dne 28.11.2011 starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová a místostarosta Pavel Špinka. Z tohoto grantu máme velkou radost, a společnosti T-Mobile touto cestou děkujeme.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Slavnostní předání šeku na 100 000.- Kč od Fondu T-Mobile na opravu střechy kapličky ve Smidarské Lhotě.