Silvestrovský fotbalový turnaj Vinary 2015

Na poslední den v roce 2015 uspořádali vinařští sportovci tradiční „Silvestrovský  fotbalový turnaj 2015“ ve Vinarech. Hrálo se za mírného mrazu na tenisovém hřišti u klubovny. Po urputných bojích na hřišti se všichni sešli v místní klubovně, kde k občerstvení byla polévka, vepřový guláš, teplý grog, pivo a káva. Hlavním pořadatelem byli Hasiči Vinary a Milan Vegšmíd. Občerstvení zajistila paní Hana Žáková. Všichni se již těší na příští ročník Silvestrovského fotbalového turnaje.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Silvestrovský fotbalový turnaj Vinary 2015.

Vinarští sportovci přejí všem našim spoluobčanům

hodně štěstí a zdraví v roce 2016.