Sazebník úhrad

Úhrady za 1 stranu A4 nebo 1 kus

Kopírování: 2,- Kč
Tisk z PC: černobílý 2,- Kč
barevný 10,- Kč
Skenování (do 5 minut): 10,- Kč
Kopírování (do 5 minut): na vlastní disketu 5,- Kč
na vlastní CD 10,- Kč
Ostatní administrativní práce (nad 5 minut): 80,- Kč/hod
Poštovné dle skutečnosti platného ceníku České pošty.

Úhrady za poskytování výstupů pomocí CzechPoint

Výpis z Katastru nemivitostí, formát A4: první strana 100,- Kč
každá další strana 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů – snížená sazba: cena za výpis 30,- Kč