Rekonstrukce kapličky ve Smidarské Lhotě

Dne 2.května 2012 byla zahájena rekonstrukce střechy kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě. Oprava spočívá v demontáži stávající eternitové krytiny a položení nové. Následně, pak bude oplechována celá střecha a věžička. Rozpočtovaná částka na opravu je ve výši 312 975.-Kč. Na tuto opravu příspěl fond T-mobile částkou 100 000.- Kč, symbolický šek byl předán zástupcům obce dne 28.listopadu 2011 v Hradci Králové.

V sobotu 19. května 2012 zorganizoval SDH ve Smidarské Lhotě brigádu na uklid, vyčištění a odvoz veškerého nepotřebného materiálu ze střechy kapličky. Za pěkného slunečného dne se akce zúčastnilo 8 dobrovolných hasičů, místostarosta pan Pavel Špinka a starostka obce paní ing. Štěpánka Holmanová.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Rekonstrukce kapličky ve Smidarské Lhotě.

Tímto děkujeme fondu T-Mobile za velkou finanční pomoc při realizaci rekonstrukce střechy kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě. Bez této pomoci bychom obtížně tuto rekonstrukci realizovali. Fond – T-mobile nám pomohl zachovat místo pro pravidelné setkávání našich občanů a zachování historického odkazu našich předků. Dále bychom rádi poděkovali místním sdružením za dobrovolnou pomoc – tj. SDH Smidarská Lhota, Klub žen a zejména místním seniorům, kteří sami z vlastní iniciativy přiložili ruku k dílu, dále pak dárcům jako je p. Kučera Milan – firma Lamark –  za renovaci křížů na střeše kapličky.

Rekonstrukce kapličky byla zahájena dne: 2. května 2012 a i když nám ne vždy počasí přálo, oprava byla dokončena  31.7.2012. Oprava kapličky činila 312 975.-Kč, z čehož 100 000.-Kč přispěl fond T-mobile, za což ještě jednou děkujeme a přejeme do budoucna mnoho dalších úspěšně podpořených projektů.