Rekonstrukce kapličky ve Smidarské Lhotě – ukončení

Rekonstrukce kapličky ve Smidarské Lhotě

Poděkování Fondu T-Mobile, který podpořil obec Vinary 100 000.-Kč

Tímto děkujeme fondu T-Mobile za velkou finanční pomoc při realizaci rekonstrukce střechy kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě. Bez této pomoci bychom obtížně tuto rekonstrukci realizovali. Fond – T-mobile nám pomohl zachovat místo pro pravidelné setkávání našich občanů a zachování historického odkazu našich předků. Dále bychom rádi poděkovali místním sdružením za dobrovolnou pomoc – tj. SDH Smidarská Lhota, Klub žen a zejména místním seniorům, kteří sami z vlastní iniciativy přiložili ruku k dílu, dále pak dárcům jako je p. Kučera Milan – firma Lamark –  za renovaci křížů na střeše kapličky.

Rekonstrukce kapličky byla zahájena dne: 2. května 2012 a i když nám ne vždy počasí přálo, oprava byla dokončena  31.července 2012. Oprava kapličky činila 312 975.-Kč, z čehož 100 000.-Kč přispěl fond T-mobile, za což ještě jednou děkujeme a přejeme do budoucna mnoho dalších úspěšně podpořených projektů.

Děkujeme!

Ing. Štěpánka Holmanová

starostka obce Vinary

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Rekonstrukce kapličky ve Smidarské Lhotě – ukončení.