Referendum o bývalé škole ve Smidarské Lhotě – 3.6.2013

V pondělí dne 3.6.2013 od 19.00 hod, proběhla v klubovně ve Smidarské Lhotě diskuse na téma: prodej budovy bývalé školy ve Smidarské Lhotě. Obec pro tuto budovu nemá adekvátní využítí – obnovení jednoho bytu, nemá pro obec ekonomický přínos, jelikož budova nebyla několik let udržována je třeba zásadní rekonstrukce. Obec na tuto rekonstrukci nemá finanční prostředky a proto se rozhodla tuto budovu prodat. Samozřejmě nechceme nic dělat proti vůli obyvatel Smidarské Lhoty a z tohoto důvodu bylo uskutečněno setkání s obyvateli. Diskuse ze zúčastnilo 27 obyvatel Smidarské Lhoty z celkového počtu 75-ti obyvatel ve věku 18 – 90 let, ze zastupitelů se zúčastnil Ladislav Linek, Karel Kraus, Luboš Schovánek, Ivana Janovcová. Nadpoloviční většina obyvatel souhlasila s prodejem nemovitosti. Obec zajistí znalecký posudek na cenu nemovitosti a povede kroky k jejímu prodeji. Pokud se nemovitost podaří prodat, budou všechny finanční prostředky utržené z prodeje směřovány do obce Smidarská Lhota – např. na nové chodníky apod.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Referendum o bývalé škole ve Smidarské Lhotě – 3.6.2013.