První svatební obřad ve Vinarech – 15.5.2015

První svatba ve Vinarech – další vklad do Vinarské historie.

Dne 15.května 2015 v 15.00 hodin proběhl ve Vinarech u klubovny svatební obřad. Je to historicky první svatba v obci, kdy oddávala místní starostka. Bylo nám potěšením přivítat snoubence sl. Lenku Jelínkovu ze Smidar a p. Michala Bergla z Janovic. Snoubenci si řekli „ANO“ za přítomnosti matrikářky p. Ing. Lenky Janďourkové z matriky Smidary, oddávající starostky obce Vinary Ing. Štěpánky Holmanové a samozřejmě rodiny.

Přejeme jim, aby jejich manželství bylo šťastné, aby vzájemným pochopením a porozuměním překonali všechny nesnáze a překážky, které život přinese a aby  se jim splnilo vše krásné, co na své nové cestě očekávají.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii První svatební obřad ve Vinarech – 15.5.2015.