Projekty


Chodníky – Obec Vinary

Projekt vybudování nových bezbariérových chodníků je zrealizován v obci Vinary, podél silnice II/280. Celková délka vybudovaných chodníků je 350 m (úsek A 265 m, úsek B 85 m). Došlo k napojení na stávající chodníky a tím je zajištěna komplexnost bezpečné pěší dopravy v celé obci. Chodníky jsou bezbariérové s řešením pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby se zrakovým postižením.