Předvánoční posezení seniorů v Janovicích – 23.11.2013

V sobotu 23. listopadu 2013 v bývalé škole v Janovicích proběhlo tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota. K tanci a poslechu zahráli pan Přibyl a pan Pulec. V pořadí již 12. setkání Klubu seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech zahájil pan Bohuslav Vršťala, který přivítal všechny přítomné i hosty a to paní starostku ing. Štěpánku Holmanovou a místostarostu pana Pavla Špinku. Dále seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Poté předal slovo paní ing. Štěpánce Holmanové a panu Pavlu Špinkovi.

Paní starostka seznámila přítomné v kostce s akcemi, které se uskutečnily v tomto roce a které nás čekají v roce následujícím. Poděkovala za činnost klubu a dobrou spolupráci s Obecním úřadem. Pan Špinka pozdravil všechny v sále. Následovala veselá zábava s tancem a malým občerstvením. K večeři bylo podáváno klasické české jídlo knedlo, vepřo, zelo. Dále se servírovaly zákusky, pivo, limo a káva. Občerstvení zajistili a připravili paní Hana Schovánková, Jana Ondráčková, Jaroslava Deverová, Anna Kahounová, Věra Svobodová, Jitka Schovánková, a pánové Luboš a Milan Schovánkovi a Toník Ondráček, který se zároveň staral o teploučko v sále. Nesmím také zapomenout na Tomáška Schovánka, který nám mimo jiné také ozdobil vánoční stromeček. Vánoční výzdobu na stolech zajistil jako každý rok pan Josef Zajíček z Kozojídek. Poděkování patří také panu Pavlu Špinkovi, za svoz našich seniorů na tuto akci. Předvánočního posezení se zúčastnilo celkem 54 našich seniorů, posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Předvánoční posezení seniorů v Janovicích – 23.11.2013.

Jménem Klubu seniorů bychom rádi všem spoluobčanům popřáli

krásné prožití vánočních svátků a do roku 2014

hlavně hodně zdraví a štěstí.

Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková