Předvánoční posezení seniorů v Janovicích – 22.11.2014

V sobotu 22. listopadu 2014 v bývalé škole v Janovicích proběhlo tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota. K tanci a poslechu zahrál pan Jan Cymorek z Libáně. Toto již v pořadí  13. setkání Klubu seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech zahájil pan Bohuslav Vršťala, který přivítal všechny přítomné i hosty a to paní starostku ing. Štěpánku Holmanovou a místostarostu pana Pavla Špinku. Dále seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Poté předal slovo paní ing. Štěpánce Holmanové a panu Pavlu Špinkovi.

Paní starostka seznámila přítomné v kostce s akcemi, které se uskutečnily v tomto roce a které nás čekají v roce následujícím. Poděkovala za činnost klubu a dobrou spolupráci s Obecním úřadem. Pan Špinka pozdravil všechny v sále. Následovala veselá zábava s tancem a malým občerstvením. K večeři byl podáván vepřový řízek s bramborovým salátem. Dále se servírovaly zákusky, pivo, víno, limo a káva. Občerstvení zajistili a připravili paní Hana Schovánková, Jana Ondráčková, Anna Kahounová, Eva Mašatová, Jitka Schovánková, pánové Luboš a Milan Schovánkovi a Toník Ondráček, který se zároveň staral o teploučko v sále. Nesmím také zapomenout na Tomáška Schovánka, který nám mimo jiné také ozdobil vánoční stromeček. Vánoční výzdobu na stolech zajistil jako každý rok pan Josef Zajíček z Kozojídek. Poděkování patří také panu Honzovi Vojtěchovi, za svoz našich seniorů na tuto akci. Letos byl svoz zajištěn novým hasičským mikrobusem, což znamenalo lepší pohodlí pro naše seniory. Předvánočního posezení se zúčastnilo celkem 49 našich seniorů, posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Předvánoční posezení seniorů v Janovicích – 22.11.2014.

Jménem Klubu seniorů bychom rádi všem spoluobčanům popřáli

krásné prožití vánočních svátků a do roku 2015

hlavně hodně zdraví a štěstí.

Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková