Předvánoční posezení seniorů – Janovice – 24.11.2012

V sobotu 24. listopadu 2012 v nově vymalovaném sále bývalé školy v Janovicích proběhlo tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Janovice, Smidarská Lhota a Kozojídky. K tanci a poslechu zahráli pan Přibyl a pan Pulec. Úvodní slovo pronesla paní Špinková, která za sebe i všechny seniory poděkovala panu Stránskému za dosavadní dlouhodobou činnost ve vedení klubu. Po převzetí dárkového koše pan Stránský pronesl několik slov k seniorům. Poté nově zvolený vedoucí klubu seniorů pan Bohuslav Vršťala přivítal všechny přítomné i hosty a to paní starostku ing. Štěpánku Holmanovou a místostarostu pana Pavla Špinku. Pan Vršťala seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Poté předal slovo paní ing. Štěpánce Holmanové a panu Pavlu Špinkovi. Starostka obce seznámila přítomné s akcemi, které se uskutečnily v tomto roce a které nás čekají v roce následujícím. Pan Špinka pozdravil všechny v sále. Následovala veselá zábava s tancem a malým občerstvením. K večeři byl podán bramborový salát a řízek. Obsluhu na sále a občerstvení zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů v Janovicích. O pěknou předvánoční výzdobu se postaral pan Josef Zajíček z Kozojídek. Předvánoční posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Předvánoční posezení seniorů – Janovice – 24.11.2012.

Jménem Klubu seniorů bychom rádi všem spoluobčanům popřáli
krásné prožití vánočních svátků a do roku 2013
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková