Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název: Obec Vinary
2. Důvod a způsob založení: Obec Vinary se řídí zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, v plném znění
3. Organizační struktura: Obec se skládá ze čtyř částí: Vinary, Janovice, Kozojídky a Smidarská Lhota
Starostka: Ing.Štěpánka Holmanová
Místostarosta:Pavel Špinka
Zastupitelstvo (9 členů): Ing. Štěpánka Holmanová, Pavel Špinka, Jiří Štoček – člen kontrolního výboru, Bc.Miroslav Píša – předseda finančního výboru, Bohuslav Vršťala – předseda kontrolního výboru a člen finančního výboru, Štěpán Kratochvíl – člen finančního výboru, Milan Schovánek – člen finančního výboru, Luboš Schovánek – člen finančního výboru, Vlastimil Boudyš – člen kontrolního výboru.
4. Kontaktní spojení: 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary
4.3 Úřední hodiny: Pondělí, Středa 16:45 – 18:45
4.4 Telefonní čísla: 736 601 096 (starostka), 724 183 054 (místostarosta)
4.5 Čísla faxu: –
4.6 Adresa internetové stránky: www.vinary.cz
4.7 Adresa e-podatelny: ID datové schránky e8xa6eg
4.8 Další elektronické adresy: vinary@seznam.cz
5. Bankovní spojení: 245562626/0300
6. IČ: 00269751
7. DIČ: CZ00269751
8. Dokumenty 8.1 Seznam hlavních dokumentů: Vyhlášky
8.1 Rozpočet: Rozpočty
9. Žádosti o informace: Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4).
10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty – se podávají písemně na adresu Obecního úřadu Vinary. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4). Příjem digitálních dokumentů je možný v datových formátech: DOC, PDF, XML, XLS a JPEG.
11. Opravné prostředky: Opravné prostředky
12. Formuláře: Tiskopisy, formuláře
13. Popis postupů: —————- není řešeno —————
14. Předpisy 14.1 Nejdůležitějších používané předpisy: Vyhlášky
14.2 Vydané právní předpisy: zákon č.128/2000 Sb., zákon č.106/1999 Sb.
15. Úhrady za poskytování informací: 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazební úhrad, Sazebník CzechPoint
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
16. Licenční smlouvy 16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zprávy
18. Žádosti o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. a odpovědi na ně: Žádosti o poskytnutí informací