posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA 100/2001 Sb. – informace o oznámení záměru „Nový Bydžov-Staré Místo, V114 – nové vedení 110 kV“