Pálení čarodějnic v Janovicích – 30.4.2014

Poslední dubnový večer patří tradičně „pálení čarodějnic“. I letos byl kolem 19.hodiny zapálen janovický oheň, u kterého se sešli místní občané a malí čarodějové a čarodějnice. Pro ně byly připraveny čarodějnicky laděné soutěže – oblékání čarodějnice, házení koštětem, slalom na koštěti,….. Poté si děti i ostatní opekli špekáčky a zejména ti nejmenší nedočkavě čekali na setmění, aby se vydali hledat poklad. Po cestě značené svíčkami děti plnily nejrůznější úkoly a na závěr hledaly poklad se sladkostmi. I letos byl objeven.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Pálení čarodějnic v Janovicích – 30.4.2014.