Oznámení Obecního úřadu č. 7/21

 

                         NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj  nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Zábědov , a Chudonice  (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

            Nařizuje zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Královéhradecký kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Královéhradecký kraj tel. č.  720 995 210. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.