Oznámení Obecního úřadu č. 25/20

 

Upozornění pro občany

Změna svozů komunálního odpadu

Změny v intervalech svozů

komunálního odpadu na rok 2021,

 prosím nahlaste do 31.1.2021

na OÚ ve Vinarech.

 

Na pozdější změny nelze reagovat

z důvodu objednání a nakoupení svozových známek.

 

Děkuji

 

Ing. Štěpánka Holmanová

Starostka

Ve Vinarech dne: 7.12.2020