Oznámení Obecního úřadu č. 10/20

                   

                            Informace pro pacienty ke dni 16.3.2020

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Proto:

  1. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Čekárna ordinace bude uzamčena, dovnitř bude pacient vpuštěn pouze po předchozí domluvě. Tel: 774 324 336, 495 496 150, výjimečně 737 336 784 nebo 605 329 738.
  2. Omezujeme péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacient, na kterého se vztahuje karanténa a má zároveň klinické příznaky je dále směřován dle platných postupů na krajskou hygienickou stanici (KHS) a linku 112. Pacienti s banalitami budou odmítnuti. Plánované kontroly chronických pacientů bez akutních potíží jsou odloženy. Stejně tak veškeré preventivní prohlídky, dispenzární péče či očkování.
  3. Chronická medikace je řešena vystavováním e-Receptů (e-RP). Pacientům v karanténě se vystavuje e-Neschopenka (e-PN) pouze na základě telefonické konzultace. Stejně bude postupováno u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
  4. S okamžitou platností zastavujeme poskytování pracovně-lékařských služeb a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavujeme vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti a další).
  5. V případě spotřebování předepsaných ochranných pomůcek nebudeme schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Ordinace bude převedena do nouzového režimu a uzavřena pro pacienty. Dále bude poskytována pouze telefonická či elektronická konzultace, zajištěn předpis e-RP a vystavování e-PN bez fyzického kontaktu s pacientem.
  6. V okamžiku, kdy bude naše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vracíme se k režimu provozu dle bodů 1-4.
  7. Tato doporučení a informace platí do odvolání a budou dále upřesňována.

 

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.                    16.3.2020