Oznámení Obecního úřadu č. 1/23

                    

      Oznámení OÚ.

Žádáme občany, aby svá vozidla neparkovali na zelených plochách obecních pozemků.

K tomuto účelu využívali pouze zpevněné plochy a zároveň neomezovali chodce.

Děkuji

Ing. Štěpánka Holmanová
starostka