Oslavy 100 let SDH ve Smidarské Lhotě

Sobota 21. května 2011 byla pro obec Smidarská Lhota dnem velké oslavy. Před 100 lety zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů a právě na tuto sobotu připravili místní dobrovolní hasiči a občané Smidarské Lhoty oslavu k tomuto výročí. Byli pozváni dobrovolní hasiči z Vinar, Kozojídek, Janovic, Smidar a Bílé Třemešné. Krátce po 13. hodině byla ve slavnostním průvodu obcí předvedena historická i současná hasičská technika. Všechny přítomné přivítal pan Ladislav Linek a předal slovo starostce paní ing. Štěpánce Holmanové, která oslavy zahájila. Po oficiálním zahájení pan Jan Turnovský seznámil přítomné krátce s historií SDH v obci a zároveň předal pamětní listy. Pan Jaroslav Kvaček namaloval a předal obraz místním hasičům. Tento obraz posvětil farář pan Benko z Nechanic. Minutou ticha byla uctěna památka za zemřelé hasiče.
Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy ze Smidar, které předvedly několik ukázek ze své činnosti. Po vystoupení proběhla soutěž v požárním sportu útokem na cíl. Vyhlášením výsledků a předáním diplomů panem Pavlem Špinkou byly soutěže ukončeny a následovala volná zábava. Dětem byla připravena pěna, ve které vesele dováděly. Odpoledne pan Jaroslav Linek vozil děti i dospělé v kočáru taženém koňským spřežením. Celý den k poslechu hrála kapela Skleněnka z Nového Bydžova a večer k poslechu a tanci country skupina Polabecký expres. Občerstvení bylo zajištěno po celou dobu akce – grilované prase, klobásy, pivo, limo, káva, zákusky, nanuky atd. Oslava se vydařila a počasí přálo.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Oslavy 100 let SDH ve Smidarské Lhotě.