Oprava střechy klubovny ve Smidarské Lhotě

Ve středu 29. června 2011 byla zahájena oprava střechy na klubovně ve Smidarské Lhotě. Jedná se o kompletní výměnu střešní krytiny na celém objektu. Z rozpočtu obecního úřadu byla uvolněna částka 260 000,- Kč. Rekonstrukce střechy je prováděna svépomoci. Stavební dozor má pan Josef Holman z Vinar. První den se opravy zúčastnilo celkem 13 dobrovolníků.
Ve čtvrtek 30. června a v pátek 1. července pokračovala oprava střechy na klubovně. Tento objekt byl postaven z cihel vyráběných v cihelně ve Starém Bydžově. Majitelé cihelny pocházeli ze Smidarské Lhoty. To dokumentují tři začáteční písmena vyražená na cihlách – DJL – Doležal, Jedlička, Lhota. Po oba dva dny se akce zúčastnilo po 13 dobrovolnících.
V sobotu 2. července 2011 přijel na pomoc jeřáb zapůjčený od V & H Betta a.s. Vinary, obsluhovaný panem Petrem Trnkou. Za vydatné pomoci 17 dobrovolníků byla odpoledne výměna střešní krytiny dokončena. Po celou dobu opravy střechy počasí přálo.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Oprava střechy klubovny ve Smidarské Lhotě.