Oprava kanalizace v Kozojídkách

Dne 26. července 2011 byla provedena oprava kanalizace v Kozojídkách. Šlo o havarijní stav kanalizace, která uprostřed obce přetíná silnici 2. třídy č. 280 . Vozovka se na dvou místech propadla. Opravu provedla firma Stavoka Kosice a.s., která staré trubky vyměnila za nové většího průměru – 300 mm. Trubky jsou zasypány pískem, štěrkem a nakonec je 30 cm vrstva betonu, která je 9 cm od povrchu vozovky. V betonu je položena odvodňovací trubka. Odpoledne byla oprava částečně dokončena. Ve čtvrtek byla na betonovou vrstvu položena teplá obalovaná a celá oprava kanalizace je dokončena.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Oprava kanalizace v Kozojídkách.