Oprava části střechy kulturního domu v Kozojídkách

V sobotu 9. dubna 2011 byla zahájena oprava části střechy na kulturním domě v Kozojídkách. Jedná se o výměnu střešní krytiny nad jevištěm a technickým zázemím. Z rozpočtu obecního úřadu byla uvolněna částka 130 000,- Kč. Rekonstrukce střechy je prováděna svépomocí. Stavební dozor provádí pan Josef Holman z Vinar. První den se opravy zúčastnilo celkem 13 dobrovolníků.
Další týden v sobotu 16. dubna 2011 pokračovala oprava střechy. Na pomoc přijel jeřáb zapůjčený od V & H Betta a.s. Vinary, obsluhovaný panem Petrem Trnkou. I tuto sobotu se akce zúčastnilo 14 dobrovolníků.
V průběhu dalšího týdne byla výměna střešní krytiny dokončena.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Oprava části střechy kulturního domu v Kozojídkách.