Obec pod jednou střechou

Dne 16. března 2011 mohli občané Vinar, Kozojídek, Janovic a Smidarské Lhoty vyjádřit svůj názor k projektu „ Obec pod jednou střechou “. S tímto projektem přítomné seznámila starostka paní. Ing. Štěpánka Holmanová. Projekt „ Obec pod jednou střechou “ je o celkové rekonstrukci bývalé Mateřské školy, přestěhování prodejny potravin, Obecního úřadu a knihovny do těchto prostor. Klubovna mládeže zůstane zachována a vytvoří se prostory pro další služby, jako je pedikúra nebo masáže, případně další služby. Budova Obecního úřadu a prodejna potravin bude nabídnuta ke koupi. Velká škoda, že se této veřejné diskuse zúčastnilo pouze 25 občanů.