Návštěva 125 let SDH Vinary u Vysokého Mýta – 11.5.2013

Na sobotu 11. května 2013 přijali zástupci SDH Vinary pozvání do Vinar u Vysokého Mýta na oslavu 125. výročí od založení  místního sboru dobrovolných hasičů. Program začal krátce po 13-té hodině, nastoupením hasičských družstev. Sešli se tři družstva místních hasičů, hasiči ze sousední obce Ostrov, zástupci z naší obce a také hasiči z Vinar od Přerova. Po krátkém přivítání následoval průvod obcí, k místní hasičské zbrojnici, kde hasičům poděkovala za práci paní starostka Zdeňka Plšková a předala jim dárek od obecního úřadu. Po návratu na hřiště program pokračoval ukázkou výcviku psů z kynologického spolku z Vysokého Mýta. Pak už přišla na řadu soutěž v hasičském sportu. Naši borci obsadili hezké třetí místo. Večer se konala v místním kulturním domě pouťová taneční zábava. Počasí v sobotu se vůbec nevydařilo, ale i přesto to bylo příjemné setkání s milými lidmi.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Návštěva 125 let SDH Vinary u Vysokého Mýta – 11.5.2013.