Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2024 

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2024 byl zveřejněn dne 27.11.2023.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách Po, St 16.45 – 18.45 hod.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2024 mohou občané uplatnit buď písemně do 11.12.2023 do 17.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 27.11.2023                           

              Ing. Štěpánka Holmanová, starostka