návrh rozpočtu 2022

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2022 byl zveřejněn dne 29.11.2021.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2022 mohou občané uplatnit buď písemně do 13.12.2021 do 17.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 29.11.2021                            

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka