Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu – Janovice – 2.12.2012

Nesem vám noviny, poslouchejte… to jsou slova jedné z koled, které zazněly v neděli 2. prosince 2012 na návsi v Janovicích u Rozsvícení vánočného stromu. Po úvodním slovu p. Milana Schovánka byl rozsvícen vánoční strom a letos i nově betlém s Pannou Marií, Josefem a Ježíškem. Poté zahrála p. Iva Trojnová na klávesy vánoční koledy. Pak však již dorazil dětmi očekávaný Mikuláš v doprovodu anděla a dvou čertů. Těm děti slíbily, že po celý příští rok budou hodné, a zarecitovaly básničku. Vůně svařeného vína, perníčků, trubiček a další známé tóny koled příjemně ukončily první adventní neděli. Poděkování patří všem, kteří přišli načerpat vánoční atmosféru, p. Slávku Vršťalovi za ozvučení a osvětlení, a všem, kteří se na této akci podíleli.
Příjemně strávené Vánoce a mnoho zdraví všem občanům v roce 2013
přeje SDH a seniorky z Janovic.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu – Janovice – 2.12.2012.