Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu v Janovicích – 1.12.2013

Již potřetí byl adventní čas v Janovicích zahájen v neděli 1. prosince 2013 rozsvícením vánočního stromu na návsi u nádrže. Po úvodním slovu starosty SDH Janovice pana Milana Schovánka byl rozsvícen vánoční strom a betlém s Pannou Marií a Josefem, který se letos rozrostl o dvě malé ovečky. Poté za doprovodu paní Ivy Trojnové hrající na klávesy a pana Standy Šaflera hrajícího na kytaru se začaly po celých Janovicích rozléhat tóny známých vánočních koled. Zanedlouho však zacinkaly zvonky a všechny děti věděly, že přichází Mikuláš, čert a andělé. Hodný Mikuláš, roztomilý čert a dva andílci podle knihy hříchů a dobrých skutků odměnili balíčkem sladkostí děti, které jim zarecitovaly básničku či zazpívaly písničky. Když nadpřirozené bytosti odešly, opět zazněly další vánoční písně. Vůně svařeného vína, perníčků a dalších dobrot dotvořily tu pravou předvánoční atmosféru. Rozsvícení vánočního stromu si nenechalo ujít a přišlo se podívat celkem 126 občanů a 30 dětí.
Děkujeme zúčastněným a všem ostatním, kteří se podíleli na této akci, ale i na dalších akcích konaných během celého letošního roku. Poděkování patří i panu Slávku Vršťalovi za ozvučení, osvětlení a fotografie.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu v Janovicích – 1.12.2013.

Mnoho zdraví, štěstí, pohody a klidu
v předvánočním čase
i po celý příští rok 2014
přeje SDH Janovice.