I.Letní olympiáda dětí – Smidarská Lhota – 29.6.2013

V sobotu 29.června 2013 uspořádali členové SDH Smidarská Lhota na oslavu konce školního roku Dětskou zimně-letní olympiádu 2013. Celkem se zúčastnilo 18 dětí – každý reprezentoval jiný stát. Při slavnostním zahájení zazněl slib sportovců a slib rozhodčích. Čestným předsedou naší olympiády byl jmenován pan Bohuslav Vršťala, který zajistil hudební kulisu a průběh celé akce fotografoval. Soutěžilo se v tradičních i méně tradičních disciplínách. Za splnění jednotlivých soutěží dostávali děti drobné sladké odměny. Během odpoledne si děti vyrobili barevné medaile a doplnili tak olympijskou výzdobu. Jako překvapení byla připravena doplňková soutěž v poznávání vlajek, do které se s dětmi zapojili i někteří dospělí. Při losování tomboly měli některé děti štěstí a vyhráli stejné ceny, tak byla několikrát vyhlášena „dražba“ na výměnu cen. Během her jsme zapálili olympijský oheň, na kterém si děti opekli párky. Na závěr všichni soutěžící dostali zlaté čokoládové medaile a diplomy. Společně jsme si užili velmi hezké odpoledne, také počasí nám přálo a nezmokli jsme. Děkujeme sponzorům, kteří naši olympiádu podpořili. Přejeme všem hezké prázdniny.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii I. Letní olympiáda dětí – Smidarská Lhota – 29.6.2013.