Kroniky jednotlivých obcí a společná kronika všech místních částí po sloučení obcí

Na této stránce je zveřejněn odkaz na skenované pamětní knihy, do roku 1947, uložené ve Státním Okresním archivu v Hradci Králové.

Jsou zde zveřejněny pamětní knihy:

  • Vinary 1940 – 1947 (Vinary 1930 až 1939 na stránkách Státního okresního archivu zveřejněna není),
  • Janovice 1923 – 1930,
  • Kozojídky 1923 – 1938,
  • Smidarská Lhota 1732-1883 a 1924-1937.

Odkaz na skenované pamětní knihy obcí do roku 1947.
Jsou zde zveřejněny pamětní knihy opsané do digitální podoby (ve formátu pdf) z pozdější doby, včetně současných, tak jak jsou postupně každoročně pořizovány. V předválečné době měla každá obec svého kronikáře který postupně zaznamenával dění v obci. Po válce již pamětní knihy obcí nebyly většinou doplňovány. Teprve po sloučení obcí byla snaha o pokračování v zaznamenávání událostí do nové pamětní knihy (od roku 1979).

V současné době je vedena pamětní kniha společně za obce Vinary, Janovice, Kozojídky a Smidarská Lhota.