Janovice

Obec Janovice – asi 7 km západně od Nového Bydžova, z Vinar 2 km směrem na Hlušice, autobusové spojení Chlumec n.C. – Jičín.

Historie obce Janovice

První zmínky o obci jsou z roku 1427. Poblíž návsi se nachází barokní Boží muka z roku 1732. Z dřívějších dob zde byly nalezeny četné archeologické nálezy popelnic, kamenných nástrojů a bronzových ozdob. Nálezy jsou uloženy v muzeu v Novém Bydžově. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1427, kdy je jako majitel uváděn Čeněk z Janovic. V roce 1516 kupuje od Haška Zvířetického z Vartemberka Hlušice, Janovice a Vinary Vilém z Pernštejna. Jeho syn Jan z Pernštejna prodává v roce 1548 vesnici Arnoštu Bruknerovi z Bruknštejna od nějž ji kupuje Albrecht Kapoun ze Svojkova, který ji roku 1591 odkazuje svým bratřím, jímž je pro účast ve stavovském povstání v roce 1623 zkonfiskována a novým majitelem se stává Václav Vchynský z Vchynic a Tetova. Jeho syn Oktavián je nucen pro dluhy svá panství prodat a panství nabývá Lidmila Markéta hraběnka z Valdštejna a ta je roku 1650 prodává svému manželovi Janu Kryštofovi a panství je připojeno ke Smidarům a tvrz v Janovicích je zbořena. V roce 1738 dědí zboží Kamil Colloredo. Ve vlastnictví tohoto rodu zůstavají Janovice do roku 1815 kdy je kupuje Karel z Anjou. Jeho vdova spolu s druhým manželem Bedřichem Karvínem prodává v roce 1834 ves Vágnerovi ze Žírče a Jírné. Později ji kupuje rod Černínů a v jeho rukou zůstávají až do dvacátých let 20. století kdy je statek rozparcelován v rámci agrární reformy.