IV. posezení u kávičky Vinary – 14.11.2014

Dne 14. listopadu 2014 uspořádal Klub žen Vinary posezení u kávičky v místní klubovně. Za Obecní úřad přijali pozvání paní ing. Štěpánka Holmanová a pan Pavel Špinka, zástupci našich sponzorů za SDH Vinary a za Myslivecké sdružení Podstráň Vinary, dále paní Silva Ryglová, pan Jiří Štoček a náš spolupracovník pan Bohuslav Vršťala. Po přivítání hostů následovalo krátké ohlédnutí za akcemi uspořádanými v uplynulém roce a seznámení s výhledem akcí na příští rok. Poté vystoupila paní starostka a poděkovala ženám za jejich práci, dále vystoupili zástupci sponzorů a zhodnotili naši společnou činnost. Pro přítomné bylo připraveno malé pohoštění a následovala volná zábava. Doufáme, že se všichni příjemně bavili, a těšíme se na další setkání. Klub žen Vinary.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii IV. posezení u kávičky Vinary – 14.11.2014.