II. Posezení u kávičky – Vinary

Dne 16. listopadu 2012 uspořádal Klub žen Vinary již II.Posezení u kávičky v místní klubovně. Pozvání přijaly místní ženy, za Obecní úřad Vinary nás navštívila paní starostka ing. Štěpánka Holmanová, za SDH Vinary pan Pavel Špinka, za myslivecké sdružení Podstráň pan René Vrba a čestný host pan Slávek Vršťala. Hosté byli seznámeni s akcemi, které uspořádal klub žen v letošním roce a s plánem akcí na rok 2013. Pro hosty bylo připraveno pohoštění a akci provázela příjemná nálada. Doufáme, že se všichni příjemně bavili, a těšíme se na další setkání. Klub žen Vinary.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii II. Posezení u kávičky – Vinary.