Hasičské cvičení Vinary – 19.5.2012

V sobotu 19. května 2012 uspořádal SDH  Vinary okrskové  kolo v požárním sportu. Sobotního klání se zúčastnilo celkem 7 družstev, z toho 4 družstva mužů, 1 družstvo dětí, 1 smíšené družstvo a 1 družstvo žen. V úvodu všechny přítomné přivítal pan  Petr Riška – starosta vinarských hasičů a pan Pavel Špinka – velitel okrsku. Po rozlosování pořadí se družstva přesunula k rybníku Navrátilku, kde samotné závody probíhaly. Konečné výsledky: mužská družstva: Vinary 0:52 s., Smidarská Lhota 1:15 s., Janovice 1:17 s., Kozojídky 1:41 s., družstvo dětí Vinary 60 s., smíšené družstvo Smidarská Lhota 1:24 s. a nejlepšího času celého dne dosáhlo družstvo žen Vinary v čase 0:50 s. Po vyhlášení výsledků a předání cen následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrál pan Slávek Vršťala, který nás také celý den provázel slovem. K všeobecné spokojenosti přispělo krásné počasí a bohaté občerstvení. Vinarským hasičům se akce i počasí vydařilo.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Hasičské cvičení Vinary – 19.5.2012.