GDPR informační povinnost

Obec Vinary zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 
Správce OÚ
Obec Vinary
Sídlo Vinary 70
00269751
DS e8xa6eg
Telefon 736 601 096
E-mail vinary@seznam.cz
Pověřenec pro OÚ
Jméno Vladimír Kalugin
Telefon 603 553 410
E-mail kalugin@hotmail.cz
Jméno Matěj Novotný
Telefon 737 039 437
E-mail novotny.nb@gmail.com