Diskuse občanů ve Smidarské Lhotě – 12.2.2014

Ve středu 12.února 2014 proběhla v klubovně ve Smidarské Lhotě od 19.00 hod. diskuse na téma  prodeje budovy bývalé školy ve Smidarské Lhotě.

Prodej této budovy se měl projednávat na zastupitelstvu v Janovicích dne 22.1.2014. Pan Ladislav Linek jako zástupce občanů Smidarské Lhota doručil na obec petici – proti prodeji budovy. Tento bod byl z jednání zastupitelstva vynechán a projednán pouze v diskusi – kdy se diskutovalo o obsahu petice a její platnosti (již při předávání petice 15.1.2014 byl p. Linek upozorněn na neplatnost petice – zfalšované podpisy).

Reakcí na tuto petici bylo svolané setkání s občany ve Smidarské Lhotě na 12.února 2014.

Samozřejmě nikdo nechce prodávat budovu proti přání občanů, obec k tomuto rozhodnutí vedou pouze ekonomické důvody, neinvestovat do dalších budov, které jsou nevyužitelné, minimalizovat náklady na provoz obcí. Všechny argumenty proč budovu prodat byly zodpovězeny v odpovědi na petici, která byla zaslána doporučeně p. Linkovi a p. Fialkové (spoluautorce petice) a také rozdána občanům do schránek.

Setkání ve Smidarské Lhotě se zúčastnilo 27  občanů. Starostka Ing. Štěpánka Holmanová okomentovala osobní názor ( písemná reakce na dopis a zasedání zastupitelstva) p. Linka na celou situaci, tento názor se zvrhl v osobní útoky nejen na starostku, ale i na některé občany. Argumenty, které uvádí pan Linek se nezakládají na pravdě – což mu bylo odpovězeno, dále to snad nemá ani smysl komentovat.

Petice je neplatná, došlo k zneužití osobních údajů občanů, zfalšování podpisů (což je doloženo čestnými prohlášeními). Diskusí se nedošlo k žádné dohodě ( diskutovalo se o všech možných tématech jen ne o reálném využití budovy). Jediným výsledkem je, že rozhodnutí o prodeji se nechá na nové zastupitelstvo po komunálních volbách.

Závěrem lze říci, že budova bude celý rok chátrat dále, ostatní je už na občanech, či spíše jedincích.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Diskuse občanů ve Smidarské Lhotě – 12.2.2014.