Oznámení Obecního úřadu č. 19/21

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

bude proveden

 sobotu 2.října 2021

Kozojídky    před objektem občanské vybavenosti 13,45 – 13,55 hod.

Vinary          u hasičské zbrojnice                                 14,00 – 14,15 hod.

Smidarská Lhota  u hasičské zbrojnice                       14,20 – 14,30 hod.

Janovice      před bývalou školou                                 14,35 – 14,45 hod.

 

V případě většího množství NO v kterékoliv obci ( nemůžeme odhadnout ), musí auto zajet zpět na naši provozovnu  a odpad vyložit. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu všech zastávek.

Azbestové desky a šablony ze střech nebo budov se nebudou posádkou vozidla odebírat. Pneumatiky se odeberou v maximálním množství 4 ks na osobu, pouze osobní a bez disku.

Děkujeme za pochopení.  

 

Odpad předávají občané osobně.

V případě, že se odpad nepředá osobně, nebude odebrán.

Sbírané druhy odpadů jsou uvedeny v příloze na nástěnce OÚ.

 

 

 

 

Oznámení Obecního úřadu č. 18/21

 

VOLBY SE BLÍŽÍ:

zkontrolujte si platnost občanského průkazu

Volby do Parlamentu ČR se nezadržitelně blíží, k urnám půjdeme

již 8. a 9. října. Ve volební místnosti se volič musí prokázat prostřednictvím platného pasu nebo platného občanského průkazu. Ti, kteří nebudou mít v den voleb platný doklad, nebudou moci volit.

Vyzýváme tedy voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, především pak ti, kteří nejsou držiteli platného cestovního dokladu.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 269/2021 Sb.,

o občanských průkazech a podle tohoto zákona již není možné vydat ve zrychleném režimu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů, tak jak tomu bylo v předešlých letech.

O nový občanský průkaz je potřeba požádat nejméně 30 dní před volbami.

Vyhotovený doklad si je pak potřeba vyzvednout nejpozději

do pátku (08.10.) do 17:00 hod. a v sobotu (09.10.) do 10:00 hod.

 

 

 
 

Opékání buřtů ve Smidarské Lhotě – 7.8.2021

V sobotu 7.srpna 2021 za krásného slunečného dne uspořádali občané Smidarské Lhoty pro děti i dospělé opékání buřtů.

 
V průběhu odpoledne si děti zahrály několik sportovních her. Na občerstvení se opékaly buřty, pro děti byla připravena limonáda a pro dospělé bylo pivo. Zúčastnilo se okolo 30 dospělých a 15 dětí. Bylo to suprové odpoledne.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Dětský den ve Smidarské Lhotě – 7.8.2021

.