Oznámení Obecního úřadu č. 8/21

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

bude proveden

 sobotu 15.května 2021

Kozojídky    před objektem občanské vybavenosti 14,15 – 14,25 hod.

Vinary          u hasičské zbrojnice                                 14,30 – 14,45 hod.

Smidarská Lhota  u hasičské zbrojnice                       14,50 – 15,00 hod.

Janovice      před bývalou školou                                 15,05 – 15,25 hod.

 

V případě většího množství NO v kterékoliv obci ( nemůžeme odhadnout ), musí auto zajet zpět na naši provozovnu  a odpad vyložit. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu všech zastávek. Děkujeme za pochopení.  

 

Odpad předávají občané osobně.

V případě, že se odpad nepředá osobně, nebude odebrán.

Sbírané druhy odpadů jsou uvedeny v příloze na nástěnce OÚ.

 

 

 

Oznámení Obecního úřadu č. 7/21

 

                         NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj  nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Zábědov , a Chudonice  (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

            Nařizuje zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Královéhradecký kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Královéhradecký kraj tel. č.  720 995 210. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů. 

 

Smaragdová svatba – Vyčítal Zdeněk a Vyčítalová Jana – Smidarská Lhota č. 45 – 23.12.2020

 

Ve středu 23. prosince 2020 oslavili manželé Zdeněk Vyčítal a Jana Vyčítalová ze Smidarské Lhoty č.45 smaragdovou svatbu. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce našemu oslavenci přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán. Smaragdová svatba se slaví po 55 letech manželského života.