Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
293 27.09.2016

Veřejná vyhláška – návrh územního plánu Sběř

9.11.2016 stáhnout
292 26.09.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitosí označeni dostatečně určitě.

26.10.2016 stáhnout
291 26.09.2016

Veřejná vyhláška – Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh

12.10.2016 stáhnout
290 14.09.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

8.10.2016 stáhnout
289 23.08.2016

Informace volebním stranám, hnutím a koalicím – postavení volebních okrsků při konání voleb do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

15.9.2016 stáhnout
288 23.08.2016

Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků zpracování plánu a žádost orgánu ochrany přírody o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP LHC Czernin – Hlušice

15.9.2016 stáhnout