Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
60_2019 02.12.2019

Oznámení o zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE VINARY 11.12.2019

11.12.2019 stáhnout
57_2019 25.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

11.12.2019 stáhnout
58_2019 25.11.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12

11.12.2019 stáhnout
59_2019 25.11.2019

Návrh rozpočtu OBCE VINARY NA rok 2020

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2020 byl zveřejněn dne 25.11.2019.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2020 mohou občané uplatnit buď písemně do 9.12.2019 do 18.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.Ve Vinarech dne 25.11.2019                             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka

11.12.2019 stáhnout
56_2019 14.11.2019

DSO POCIDLINSKO – schválený  rozpočtový výhled – 2021 – 2023

30.11.2020 stáhnout
55_2019 14.11.2019

DSO POCIDLINSKO – rozpočtové opatření č.2/2019

30.11.2020 stáhnout