Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
zpráva auditora 23.03.2021

příloha č.6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

stáhnout
př.č.1 23.03.2021

příloha č.1 – FIN 12 2020

stáhnout
př.č.3 23.03.2021

příloha č.3 Rozvaha

stáhnout
př-č-5 23.03.2021

příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty

stáhnout
PŘ.Č2 23.03.2021

příloha č.2 – Inventarizační zpráva

stáhnout
ZÁV. ÚČET 23.03.2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

stáhnout