7.setkání občanů Vinar – 17.6.2017 – Vinary u Vysokého Mýta

Na základě pozvání „ VINARÁKŮ“ u Vysokého Mýta upořádal Obecní úřad
v sobotu 17. června 2017 návštěvu Vinar u Vysokého Mýta.

Jde již o 7.setkání občanů Vinar z České republiky. Obcí s názvem Vinary jsou celkem tři a to ještě u Přerova a u Nového Bydžova. První družba, kterou zorganizovala bývalá starostka p. Zdena Plšková ve Vinarech u Vysokého Mýta se konala před třinácti lety. Po příjezdu jsme se přesunuli na hřiště, kde bylo připraveno malé občerstvení. Všechny přítomné přivítala starostka paní Ing. Pavlína Šrůtová a místostarostka Ing. Radka Peterková. Dále promluvili za Vinary u Přerova paní Šárka Vodáková a za náš úřad pan Pavel Špinka. Poté v krátkosti vystoupila paní Zdena Plšková. Následovalo předání darů a malých pozorností. Vystoupení mladých hasičů bylo dalším bodem programu. Po velice pěkném vystoupení jsme společně odjeli do nedaleké Vraclavi, kde naším průvodcem byl pan Novák Miroslav. Seznámil nás s historií obce Vraclav, prohlédli jsme si kostel sv. Václava, románskou stavbu z roku 1350. Avšak tato stavba není přístupná. Další památkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně raně gotická obdélná stavba s užším presbytářem. R. 1618 byl přistavěn nový presbytář a po požáru v r. 1719 obdélná loď. Další kulturní památkou byl barokní poutní kostel sv. Mikuláše nad vydatným pramenem na úpatí hradiště. Pozdně barokní stavba z let 1724-1726. Ve stráni nad terasou stojí roubená poustevna z roku 1692. Poté následovala prohlídka muzea. Po prohlídce muzea jsme vyšplhali na nedaleké slovanské hradiště Vraclav, které je známé především jako místo vyvraždění rodu Vršovců roku 1108, které nařídil přemyslovský kníže Svatopluk. Zde stojí i památník rodu Vršovců. Po velice obsáhlém výkladu našeho průvodce jsme odjeli do motorestu ve Stradouni, kde byl pro účastníky setkání připraven oběd. / vepřový řízek s bramborovým salátem/. Po obědě následoval krátký program na hřišti a poté bylo v sále Kulturního domu vystoupení žáků ze školy v Luži. Hra pojednávala o Robinu Hoodovi z Locksley a měla u diváků velký úspěch. Poslední částí setkání byla taneční zábava. K tanci a poslechu hrála Viva Music. I tato část programu měla velký úspěch. Krátce před půlnoci jsme se rozloučili a odjeli směrem Vinary u Nového Bydžova. Počasí nebylo takové jak si všichni přáli, ale hlavní bylo, že jsme nezmokli. Příští v pořadí 8.setkání se uskuteční ve Vinarech u Přerova. Tohoto setkání se od nás zúčastnilo pouze 28 občanů.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii
7.setkání občanů Vinar – 17.6.2017 – Vinary u Vysokého Mýta

.