Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vinary na roky 2024-2025 byl zveřejněn dne 28.11.2022.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Připomínky k navrhovanému výhledu mohou občané uplatnit buď písemně do 12.12.2022 do 17.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 28.11.2022                           

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka