5. setkání obcí Vinary

Na pozvání občanů z Vinar od Přerova se uskutečnilo v sobotu 14. května 2011 již 5. setkání občanů Vinar z České republiky. Obcí s názvem Vinary jsou celkem tři a to ještě u Vysokého Mýta a u Nového Bydžova. Po příjezdu a malém občerstvení předsedkyně Osadního výboru Vinary paní Dagmar Kočí přivítala účastníky. Následovalo vystoupení dětí z MŠ Vinary. Po vystoupení jsme všichni odjeli do Přerova, kde jsme navštívili výstavu obrazů v Nové galerii. Zde se s námi setkal primátor Přerova pan ing. Jiří Lajtoch. Po prohlídce jela část účastníků do Henčlova, kde probíhaly závody hasičů a část navštívila Muzeum Komenského v Přerově. Poobědvali jsme v ZŠ Předmostí a v téže škole navštívili Muzeum lovců mamutů. Následovala prohlídka Vinar, kde jsme mimo jiné shlédli výstavku „Vinary očima dětí“, umístěnou v MŠ. Celou dobu nás doprovázel radní Václav Zatloukal. V podvečer proběhla ve sportovním areálu Skalka taneční zábava, kde hrála skupina Casablanka až do nočních hodin. Po vydařené trochu deštivé zábavě jsme se vydali na cestu domů. Tohoto setkání se od nás zůčastnilo pouze 25 občanů.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii 5. setkání obcí Vinary.