433

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2019 byl zveřejněn dne 26.11.2018.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2019 mohou občané uplatnit buď písemně do 10.12.2018 do 18.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 26.11.2018                            

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka