4_2019

Komplexní  pozemkové úpravy v k.ú Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota – Oznámení o vyložení soupisu vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.