6_2019

Návrh závěrečného účtu Obce Vinary za rok 2018 byl dne 18.2.2019 zveřejněn v plném znění na webových stránkách www.vinary.cz v sekci „ÚŘEDNÍ DESKA“. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na OÚ Vinary v úředních hodinách.