11_2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – údaje o nemovitostech jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označení dotatečně určitě