374

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2018 byl zveřejněn dne 20.11.2017.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2018 mohou občané uplatnit buď písemně do 6.12.2017 do 18.00 hodin nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 20.11.2017                            

          Ing. Štěpánka Holmanová, starostka