363

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov – oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek